Desfile da Melimar no MFW 2014, Maputo, Hotel Radisson, 29/nov/2013, by Estilistas Angolanas Hassie Oliveira e Lorena Rombo.

Please rate this